Χρ. Σταϊκούρας: Αναβαθμίζεται η Ελληνική Κεφαλαιαγορά – Με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. η τεχνική βοήθεια

Οικονομια


Η στρατηγική ανάπτυξη της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, υπογραμμίζει με δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τη συνεργασία που ξεκινάει το υπουργείο με τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο τεχνικής βοήθειας «Σχεδιασμός της Στρατηγικής Ανάπτυξης της Κεφαλαιαγοράς για την Ελλάδα». Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, και υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η κυβέρνηση στο πεδίο της οικονομίας.

Όπως σημειώνει ο υπουργός Οικονομικών, το έργο διαρθρώνεται σε τέσσερις κύριους άξονες:
1. Αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε ανεπτυγμένη αγορά.
2. Μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ιδίως όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και τα λογιστικά πρότυπα, και ενίσχυση της εποπτείας της.
3. Βέλτιστοι τρόποι κινητροδότησης της ζήτησης και της προσφοράς προϊόντων στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
4. Ενίσχυση της χρήσης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και των χρηματοδοτικών εργαλείων βιώσιμης χρηματοδότησης.

«Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το Υπουργείο Οικονομικών, με την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και των εμπλεκόμενων φορέων της…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr