ΤΜΕΔΕ: Σταθερά ανοδική η πορεία του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Οικονομια


Ανακοινώθηκε η πέμπτη ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2021 έως 31/12/2021, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τηρώντας τις καταστατικές διατάξεις και εφαρμόζοντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η πέμπτη οικονομική χρήση λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2021 έως 31/12/2021, απεικονίζει τη σταθερά ανοδική πορεία του Ταμείου από την ίδρυσή του, ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής του στρατηγικής, της διεύρυνσης του κύκλου εργασιών του και της επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων.

Ενδεικτικό της δυναμικής του Ταμείου, αλλά και της καθοριστικής του συμβολής, ως εγγυοδοτικού και πιστοδοτικού φορέα, στην αναπτυξιακή πορεία του κλάδου, αποτελεί, όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, ο διπλασιασμός της κερδοφορίας προ φόρων, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων κατά 5,42% και τη σημαντική αύξηση στην έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ειδικότερα και παρά τις αναταράξεις, που εξακολουθεί να παράγει η πανδημία, αλλά και εν μέσω των γεωπολιτικών επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, το Ταμείο κατάφερε – μολονότι μείωσε το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των μελών του – να επιτύχει αύξηση του τζίρου του το 2021 στα 8,978…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr