Συμβούλιο της Ευρώπης: Οι τροπολογίες στον εκλογικό νόμο της Τουρκίας παρεμποδίζουν την δημοκρατία και το αδιάβλητο των εκλογών

Νεα


Στρασβούργο, Ανταπόκριση: Κώστας Δαβάνης

Παρά τα σημάδια προόδου, ένας πρόσφατος νόμος που τροποποιεί τις διαδικασίες των βουλευτικών εκλογών στην Τουρκία θα μπορούσε να εμποδίσει τη συμμετοχή νεότερων και μικρότερων κομμάτων, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η γνωμοδότηση αναγνωρίζει ότι, μετά τη μετατόπιση από την κοινοβουλευτική στην προεδρική μορφή διακυβέρνησης το 2018, η Τουρκία έπρεπε να αναθεωρήσει την εκλογική της νομοθεσία.

Ειδικότερα σύμφωνα με την επιτροπή το εκλογικό όριο παραμένει «από τα υψηλότερα στην Ευρώπη», ακόμη και μετά τη μείωσή του. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το αναλογικό σύστημα στις εκλογές είτε δεν διαθέτουν κανένα νομικό όριο όπως η Φινλανδία, Ιρλανδία, Πορτογαλία ή Ελβετία είτε ορίζουν μέγιστο όριο 5% στο παράδειγμα της Τσεχίας, Γερμανίας, Πολωνίας ή Ρουμανίας.

Στην Τουρκία, οι έδρες κατανέμονται σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας και η συντριπτική πλειονότητα των εκλογικών περιφερειών έχει λιγότερες από δέκα έδρες. Ως εκ τούτου, το φυσικό όριο έχει «σημαντικό αντίκτυπο», σύμφωνα με την Επιτροπή, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο για τα μικρά κόμματα να επιτύχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ανάλογη με το επίπεδο υποστήριξής τους ακόμη και αν περάσουν το εθνικό όριο του 7%.

Η γνωμοδότηση συνιστά επίσης στις τουρκικές αρχές να επανεξετάσουν εάν η ισορροπία μεταξύ των αρχών της δίκαιης εκπροσώπησης και…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr