Κοινόχρηστα ποδήλατα σε λίγο καιρό στη Σπάρτη

Τα Νεα της Περιφερειας


Εκδόθηκε απόφαση ένταξης, στο πρόγραμμα που αφορά την βιώσιμη μικροκινητικότητα, μέσω χρήσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, στο δήμο της Σπάρτης.

Πρόκειται για ένταξη πράξης στο ΕΜΥΠΕΡΑΑ.

Ο δήμος Σπάρτης, ως συνδικαιούχος της πράξης, εξασφαλίζει ποσό, ύψους 256.000 ευρώ, για την υλοποίηση του έργου.

Θα αναπτυχθεί ένα κοινόχρηστο δίκτυο ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά, φιλικών οχημάτων, το οποίο, σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων.

Αυτές οι υπηρεσίες και τα μέσα, θα επιχειρήσουν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά, στην βελτίωση των μετακινήσεων, σε επίπεδο μικρο – κινητικότητας.Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr