Καταχωρήστε την αγγελία σας

Οι pierikoiantilaloi.gr υποστηρίζουν τη δημοσίευση αγγελιών της περιφέρειάς μας.

Οι αγγελίες έως 30 λέξεις και χωρίς φωτογραφίες είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Αν δεν θέλετε να έχετε κανένα περιορισμό στο κείμενο και σε φωτογραφίες, η δημοσίευση των αγγελιών χρεώνεται με ένα συμβολικό μηνιαίο κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@pierikoiantilaloi.gr