Καταγράφονται οι ζημιές από την κακοκαιρία της 23ης Αυγούστου στο Δήμο Μετεώρων

Τα Νεα της Περιφερειας


Να συμπληρώσουν γραπτή αίτηση, προσκομίζοντας παράλληλα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τις τυχόν ζημιές που υπέστησαν οι ιδιοκτησίες τους (οικίες, οικοσκευές, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, επιχειρήσεις, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο) από τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 23 Αυγούστου, καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Μετεώρων.

Οι αιτήσεις των καταστροφών της κακοκαιρίας θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου έως την 23/9/2022. Η ημερομηνία είναι καταληκτική, προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά αναλόγως της περίπτωσης.

Α) Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών σε όσους περιέχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια φυσικών καταστροφών.

1) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.

2) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Πολύτεκνοι προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών θα χρειαστεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών θα χρειαστεί.

Απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση  χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Β) Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr