Η ΕΕ υιοθέτησε το πακέτο «διατήρησης και ευθυγράμμισης» των κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Νεα


Tο Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε νέα μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των υφιστάμενων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στην τελειοποίηση της εφαρμογής τους και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Το σημερινό πακέτο «διατήρησης και ευθυγράμμισης» εισάγει νέα απαγόρευση αγοράς, εισαγωγής ή μεταφοράς, άμεσα ή έμμεσα, χρυσού, εάν προέρχεται από τη Ρωσία και έχει εξαχθεί από τη Ρωσία στην ΕΕ ή σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα μετά. Αυτή η απαγόρευση καλύπτει και τα κοσμήματα.

Το πακέτο επεκτείνει επίσης τον κατάλογο των ειδών, που μπορεί να συμβάλουν στη στρατιωτική και τεχνολογική βελτίωση της Ρωσίας ή στην ανάπτυξη του τομέα άμυνας και ασφάλειας, ενισχύοντας έτσι τους ελέγχους των εξαγωγών για διπλής χρήσης και προηγμένη τεχνολογία. Επιπλέον, τα νέα μέτρα επεκτείνουν την υφιστάμενη απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνια και στις μαρίνες για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση των κυρώσεων.

Η ΕΕ εισάγει επίσης ορισμένες διευκρινίσεις στα υφιστάμενα μέτρα, για παράδειγμα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, της αεροπορίας και της δικαιοσύνης. Ειδικότερα, η τεχνική βοήθεια προς τη Ρωσία για αεροπορικά αγαθά και τεχνολογία θα επιτρέπεται στο βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση των εργασιών καθορισμού τεχνικών βιομηχανικών προτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και η απαγόρευση συναλλαγής με ρωσικούς δημόσιους φορείς θα είναι ελαφρώς τροποποιημένη για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr