Η ΔΕΗ η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά για μεγάλο υδροεηλεκτρικό έργο στη Β. Μακεδονία

Οικονομια


H ελληνική ΔΕΗ είναι η μοναδική εταιρεία η οποία υπέβαλε ολοκληρωμένη προσφορά για την για το μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο Cebren, το οποίο αφορά την παραχώρηση εκμετάλλευσης των υδάτων σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικές μονάδες στον ποταμό Crna Reka (Μαύρος Ποταμός).

Όπως γνωστοποίησε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας, Νάσερ Νουρεντίνι, η ΔΕΗ είναι η μοναδική ετιαρεία η οποία υπέβαλε πλήρη φάκελο προσφοράς στο υπουργείο Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας για το ανωτέρο έργο. Στον προκηρυχθέντα δημόσιο διαγωνισμό υπεβλήθη, επίσης, προσφορά, από τη γαλλική εταιρεία EDF, η οποία είναι μη δεσμευτική και χωρίς την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Η διαδικασία άρχισε την 17η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών για το έργο έληξε σήμερα στις 11:00 π.μ.

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας πρέπει να αξιολογήσει την προσφορά εντός 60 ημερών και να ενημερώσει σχετικώς την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Βόρειας Μακεδονίας δήλωσε σήμερα (7/9) σε σχετική συνέντευξη Τύπου ότι η διαδικασία θα είναι διαφανής και ότι η σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2023, εφ’ όσον η αξιολόγηση θα είναι επιτυχής. Κατόπιν θα αρχίσει η κατασκευή του υδροηλεκτρικού φράγματος στο Chebren, το οποίο θα παράγει τουλάχιστον 333 μεγαβάτ ισορροπημένης…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr