Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Σημαντικότερος από ποτέ ο έλεγχος των επιδόσεων της Ευρώπης

Νεα


Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς όπως την οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, την ανθεκτικότητα σε απειλές για την ασφάλεια της ΕΕ και τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και τις δημοσιονομικές πολιτικές και τα δημόσια οικονομικά στην Ένωση εστιάζει  το πρόγραμμα εργασίας 2022+ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις οποίες προβλέπεται να δημοσιευθούν 79 ειδικές εκθέσεις και επισκοπήσεις.

Δεκαέξι από αυτές τις εκθέσεις θα πραγματεύονται ζητήματα που άπτονται της απόκρισης της ΕΕ στην COVID-19, όπως η προμήθεια εμβολίων, και θα αναφέρονται σε μια σειρά ελέγχων σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (την πρωτοβουλία «Next-Generation EU») που συγκροτήθηκε προκειμένου να διευκολύνει την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) που δημοσίευσε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2021 υπογραμμίζει ότι καθώς αυτή τη στιγμή τα κράτη μέλη βρίσκονται αντιμέτωπα με αναπάντεχες προκλήσεις, το ΕΕΣ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, αναδεικνύοντας τις πτυχές των ενωσιακών δράσεων που είναι αποτελεσματικές, εφιστώντας την προσοχή σε αυτές που έχουν περιθώριο βελτίωσης και προτείνοντας ουσιαστικές αλλαγές που θα βοηθήσουν την ΕΕ να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό της. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η ΕΕ έχει…



Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr