Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Οι επενδύσεις αγροτικής ανάπτυξης συχνά δεν αντέχουν στον χρόνο

Νεα


Οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας της ΕΕ και τη βελτίωση των υποδομών της υπαίθρου έχουν υπερβεί τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2007, ωστόσο φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά δεν είχαν την ίδια επιτυχία σε όλα τα κράτη μέλη και σε όλους τους κλάδους, όπως τονίζεται στην ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Λόγου χάριν, τα πενιχρά έσοδα των καταλυμάτων και το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά χρησιμοποιούνται παράνομα ως ιδιωτικές κατοικίες δεν ευνοούν ιδιαίτερα τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ στον τομέα του αγροτουρισμού.

Οι συστάσεις των ελεγκτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούν τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων σε βιώσιμα έργα, τον μετριασμό του κινδύνου τα έργα να εκτρέπονται του σκοπού τους και να χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές ανάγκες, καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι μεγάλες βάσεις δεδομένων. 

Οι ελεγκτές ανέλυσαν έργα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα βρίσκονταν ακόμη σε λειτουργία στο τέλος της πενταετούς περιόδου που προβλέπει η νομοθεσία. Αυτό ίσχυε ιδίως στην περίπτωση των έργων υποδομών, που κατά κανόνα σχεδιάζονται για να έχουν μεγάλη διάρκεια. Αυτά αφορούσαν, μεταξύ…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr