Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Έκθεση ελεγκτών της ΕΕ σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ

Νεα


Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Αύριο Τετάρτη 1 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα δημοσιεύσει ειδική έκθεση σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για να καταστήσει τις ΜΜΕ πιο ανταγωνιστικές και κατάλληλες για το μέλλον .

Το 2018, υπήρχαν πάνω από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ. Σχεδόν όλες είχαν λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό και ταξινομήθηκαν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Περίπου το 93 % από αυτούς είχαν λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική πηγή θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής και Ανάπτυξης είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για τη στήριξη των ΜΜΕ. Ένας από τους τομείς εστίασής του είναι η χρηματοδότηση μέτρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Κατά την περίοδο 2014-2020, 54,4 δισεκατομμύρια ευρώ από χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ διατέθηκαν σε μέτρα που σχετίζονται με τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν ειδικά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Ο έλεγχος εξετάζει τη συμβολή του ΕΤΠΑ στην αντιμετώπιση των αναγκών των ΜΜΕ και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι ελεγκτές αξιολόγησαν προγράμματα στη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Ανέλυσαν την επίδραση που είχε η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ στις ΜΜΕ όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, τη θέση τους στην αγορά, την τάση τους για…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr