Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αυστηρότερα και πιο «τσουχτερά» τα πρόστιμα στους παραβάτες

Οικονομια


Σε επικαιροποίηση και συμπλήρωση των κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό των προστίμων που επιβάλλει, προχώρησε, με ομόφωνη απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Βασικός σκοπός των κατευθυντηρίων γραμμών, όπως επισημαίνει, είναι ο καθορισμός της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιεί η Επιτροπή κατά την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που αντικαθιστούν τις προηγούμενες που θεσπίστηκαν το 2006, στοχεύουν αφενός στη μεγαλύτερη σύγκλιση με τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου στην επιβολή αυστηρότερων προστίμων στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις του ν. 3959/2011 ή/και τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ για την απαγόρευση των οριζοντίων συμπράξεων καρτελικής φύσης και άλλων περιοριστικών του ανταγωνισμού επιχειρηματικών πρακτικών.

Για την επίτευξη του στόχου επιβολής επαρκώς υψηλών προστίμων, τα οποία θα έχουν ειδικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα ως προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και γενικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα μέσω της αποτροπής άλλων επιχειρήσεων από την υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στους κανόνες ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα μπορεί να περιλαμβάνει στον υπολογισμό του βασικού ποσού του προστίμου ένα επιπρόσθετο ποσό, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ 15% και 25% της αξίας των ακαθάριστων εσόδων, ανεξαρτήτως της διάρκειας της παράβασης.

Σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι η…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr