ΕΚ: Περισσότερη δράση της ΕΕ για την προστασία των κοινών αξιών στην Ουγγαρία και την Πολωνία

Νεα


Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδείνωσης των αξιών της ΕΕ στην Ουγγαρία και την Πολωνία ζήτησε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με 426 ψήφους υπέρ, 133 και 37 αποχές, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν το γεγονός ότι η γαλλική Προεδρία επανέλαβε τη διεξαγωγή ακροάσεων βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης, αλλά προτρέπουν το Συμβούλιο να επιδείξει «ειλικρινή δέσμευση» και να σημειώσει «ουσιαστική πρόοδο» για την προστασία των ευρωπαϊκών αξίες. Επιμένουν ότι η αποτυχία της Ουγγαρίας και της Πολωνίας να εφαρμόσουν τις πολυάριθμες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι απαράδεκτη. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται το δίκαιο της ΕΕ, σημειώνουν.

Οι ακροάσεις πρέπει να παράγουν αποτελέσματα

Το κείμενο ζητά οι ακροάσεις να διεξαχθούν με πιο συνεπή, διαφανή και σταθερή προσέγγιση. Οι ακροάσεις θα πρέπει να οργανώνονται με τακτικό, δομημένο και ανοιχτό τρόπο και πρέπει να συνεπάγονται συγκεκριμένη παρακολούθηση, ταχεία υιοθέτηση συστάσεων, με σαφείς προθεσμίες, προς τα εν λόγω κράτη μέλη. Τονίζει ότι «δεν απαιτείται ομοφωνία στο Συμβούλιο για τον εντοπισμό σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών της Ένωσης».

Οι ευρωβουλευτές απαιτούν για άλλη μια φορά από το Συμβούλιο να τηρεί το Κοινοβούλιο έγκαιρα και…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr