ΕΚ: Αίτημα για παρεκκλίσεις στην Κοινή Γεωργική Πολιτική, ώστε να διατηρηθεί η επισιτιστική ασφάλεια

Νεα


Ανταπόκριση Στρασβούργο Κώστας Δαβάνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει πιθανές προσωρινές παρεκκλίσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική προκειμένου να διατηρηθεί η επισιτιστική ασφάλεια υπο το φως του πολέμου στην Ουκρανία ζητούν με επιστολή στον Επίτροπο Γεωργίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ Νορμπερτ Λινς και η πλειονότητα των πολιτικών ομάδων της επιτροπής.

Οι παρεκκλίσεις, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, «θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο αντιμετώπισης των παγκόσμιων ελλείψεων στον εφοδιασμό τροφίμων και να συμβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια», αναφέρεται στην επιστολή.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει, «ως πρώτο βήμα και ενόψει της τρέχουσας κατάστασης», την πιθανότητα παρεκκλίσεων ή «άλλων μέτρων για τον σκοπό αυτό», μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του άρθρου 148 του λεγόμενου κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας προτείνει ότι «για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που είναι αναγκαίες και δικαιολογημένες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης». Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις ενδέχεται να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του Κανονισμού Στρατηγικών Σχεδίων «στο βαθμό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο».

Καταλήγει τονίζοντας ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, πρέπει να…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr