ΕΕ: Ανεπαρκής η εποπτεία συνοριακών ελέγχων εντός Σένγκεν στη διάρκεια της πανδημίας

Νεα


Η εποπτεία συνοριακών ελέγχων εντός του χώρου Σένγκεν στη διάρκεια της πανδημίας ήταν «ανεπαρκής», σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Από τον Μάρτιο του 2020, τα κράτη μέλη επανέφεραν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΕΕΣ, η εποπτεία των ελέγχων αυτών δεν ήταν ικανή να διασφαλίσει πλήρως την τήρηση των κανόνων Σένγκεν, οι οποίοι διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ. Επιπλέον, το ΕΕΣ υπογραμμίζει αφενός την έλλειψη συντονισμού των ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλαν τα κράτη-μέλη και αφετέρου, τις ασυνέπειες στην καθοδήγηση και στις συστάσεις της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν διαθέτει τα σωστά εργαλεία, δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στον εποπτικό της ρόλο σε ένα πλαίσιο προκλήσεων για το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων που δημιούργησε η πανδημία COVID-19», επισημαίνει η έκθεση του ΕΕΣ.

Οι ελεγκτές εξέτασαν το σύνολο των 150 κοινοποιήσεων των κρατών μελών σχετικά με τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ Μαρτίου 2020 και Ιουνίου 2021. Από αυτές, οι 135 σχετίζονταν αποκλειστικά με την COVID-19. Από την εξέταση αυτή προκύπτει σαφώς ότι οι κοινοποιήσεις δεν παρείχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συνοριακοί έλεγχοι αποτελούσαν πράγματι μέτρο έσχατης ανάγκης ή ότι ήταν αναλογικοί και περιορισμένης διάρκειας.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr