Διεθνής διάκριση για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα HDB

Οικονομια


«Best Performing New Member» αναδείχθηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, «η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ξεχώρισε για την συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία, έχοντας χορηγήσει από το 2020 έως σήμερα πάνω από 39.000 δάνεια αξίας άνω των 8,4 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα υλοποίησης των χρηματοδοτικών της εργαλείων της HDB, με time-to-market μέχρι 3 μήνες, και στη συμβολή της HDB στη δημιουργία περισσότερων από 18.600 νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης, η HDB διακρίθηκε για την ταχύτητα του εσωτερικού της μετασχηματισμού με νέα ταυτότητα, σύγχρονη οργανωτική δομή και ανανεωμένο ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η HDB μέσω της δραστηριότητάς της σε προγράμματα δανειοδότησης, στην Ελλάδα, το 2020, υποστήριξε επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά 237.800 εργαζόμενους.

Η συνολική συνεισφορά σε όρους ΑΕΠ ήταν 6,2 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1 ευρώ χρηματοδότησης, συνεισφέρει στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας με 2 ευρώ επιπλέον.

Παράλληλα, η HDB ξεχωρίζει και για τα μελλοντικά της σχέδια: Ετοιμάζει μια καινοτόμα πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα, μια ενιαία πλατφόρμα Know your Customer (KYC) που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις Τράπεζες.

Θα προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν, να υποβάλλουν στοιχεία και έγγραφα που θα πιστοποιούν την επιλεξιμότητά τους και την ενημερότητα τους…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr