Δίκτυο ΠΡΑΞΗ – HDB: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας – Ποιοι είναι οι στόχοι

Οικονομια


Από κοινού δράσεις που θα υποστηρίξουν το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης αποφάσισαν το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB).

Όπως ανακοινώθηκε, το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 ο διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ Παναγιώτης Καρνιούρας και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας- HDB Παντελής Τζωρτζάκης αφορά στα εξής:

  • «Επιτάχυνση συνεργασιών», με έμφαση στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων επιτάχυνσης συνεργασιών ελληνικών εταιρειών για τη δημιουργία διεθνών ανταγωνιστικών σχημάτων.
  • «Δικτύωση με διεθνή οικοσυστήματα», μέσω πρόσβασης σε διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες δικτύωσης, με πρωταρχικό στόχο την εξωστρέφεια, την άντληση επενδυτικών κεφαλαίων και την αναζήτηση εμπορικών εταίρων.
  • «Εκπαίδευση για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας», με εργαλεία τη διοργάνωση, από κοινού με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, webinars σε θεματικές ενότητες με σκοπό την εκπαίδευση, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  • «Προώθηση καινοτομίας». Συνεργασία με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ιδέας στους ερευνητές, την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της απασχόλησης.
  • «Πρόσβαση σε χρηματοδότηση». Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα HDB και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ θα συνεργάζονται για την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις που…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr