Αρχίζουν οι αιτήσεις για αποζημιώσεις από τις πλημμύρες του 2019 στο Θέρισο

Τα Νεα της Περιφερειας


Ο ΕΛ.Γ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους του Θερίσου να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, έως και την Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες Έτους 2019.
Επιλέξιμες αναγγελίες:
Πλημμύρες Φεβρουαρίου -Μαρτίου 2019
Για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και αποθηκευμένα προϊόντα η υποβολή Αρχικής Αίτησης ήταν υποχρεωτική έως 15 ημέρες από την ημερομηνία ζημιάς έτσι ώστε να μπορεί να υποβληθεί τώρα Οριστική Δήλωση.Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr