«Αντίβαρο» ο τουρισμός στο έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών – Στο 95% του 2019 στο εξάμηνο οι εισπράξεις

Οικονομια


Η ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από το εξωτερικό το τρέχον έτος, βελτίωσε μεν, αλλά δεν ήταν αρκετή να αντισταθμίσει τη μεγάλη αύξηση του ελλείμματος που καταγράφει πλέον η χώρα μας στις διεθνείς συναλλαγές της, λόγω της κατακόρυφης αύξησης των εισαγωγών προϊόντων με ιδιαίτερα υψηλές τιμές λόγω πληθωρισμού.

Τον Ιούνιο του 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου υπηρεσιών (τουρισμός) η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εφέτος τον Ιούνιο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 589,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Ιούνιο του 2021 και διαμορφώθηκε σε 722,9 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στην αύξηση των εισαγωγών, η οποία ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 60,3% σε τρέχουσες τιμές (11,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 53% σε τρέχουσες τιμές (21,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 30,5% σε τρέχουσες τιμές (12,1% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσαν αύξηση κατά 26,4% σε τρέχουσες τιμές (16,6% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιώνΔιαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr