Αμύνταιο: Βοήθημα για επανασύνδεση παροχής ρεύματος

Τα Νεα της Περιφερειας


Αίτηση για να λάβουν το εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεσή της παροχής ρεύματος, μπορούν να υποβάλλουν οι κάτοικοι του Δήμου Αμυνταίου.

Σκοπός του βοηθήματος είναι η στήριξη των καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα,οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

α)Αίτηση (που συμπληρώνεται στο Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αμυνταίου-5 ος όροφος Δημαρχείου)

β)Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

γ )Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (Εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ )Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεση του…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr