Αγορά εργασίας: Εργατολόγος εξηγεί τα φαινόμενα της «μεγάλης παραίτησης» και της «σιωπηλής παραίτησης» (video)

Οικονομια


Διευκρινίσεις για τα φαινόμενα της «μεγάλης παραίτησης» και της «σιωπηλής παραίτησης» των εργαζομένων έδωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος.
Πώς ορίζονται: «Μεγάλη Παραίτηση» είναι η αρνητική στάση εργαζομένων, κυρίως νέων, απέναντι στην εντατικοποίηση της απασχόλησης που οδηγεί στην εγκατάλειψη της θέσης εργασίας.

«Σιωπηλή Παραίτηση» είναι η απόφαση εργαζόμενου να παραμείνει στην θέση του, αντιδρώντας στις αυξημένες απαιτήσεις και τις χαμηλές αποδοχές.

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του Νοεμβρίου 2021:

  • Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι, αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους.
  • Το 59% θέτει ως βασική προτεραιότητα την προσωπική ζωή έναντι της επαγγελματικής.
  • Το 40% επιλέγει να μην εργαστεί καθόλου.
  • Το 54% δηλώνει ότι κάνει το ελάχιστο απαιτητό και τίποτα παραπάνω στη δουλειά του.
  • Κάποιοι απασχολούνται και σε δεύτερη δουλειά, θεωρώντας ότι μπορούν να είναι μέτριοι σε δύο δουλειές αντί αποτελεσματικοί και αφοσιωμένοι σε μία.

Η εικόνα στην Ελλάδα το τελευταίο έτος:

  • Το 74% των εργαζομένων, δεν έχει λάβει αύξηση αποδοχών.
  • Το 85% δεν έχει λάβει αυξημένες παροχές (χορήγηση ετήσιας άδειας, υγειονομική περίθαλψη, σύνταξη, κ.λπ.).
  • Το 88% δεν έχει λάβει αυξημένη στήριξη για την οικογένεια και τα εξαρτώμενα μέλη.
  • Το 79% δεν έχει αυξημένες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης ή ανάπτυξης.

Πρόκειται για δύο διαφορετικά εργασιακά ρεύματα, οι συνέπειες των οποίων δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr