Έκθεση σοκ για το βιοτικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οικονομια


Το βιοτικό επίπεδο των Βρετανών θα πέσει στο χειρότερο επίπεδο για έναν αιώνα συμπεραίνει το think tank Resolution Foundation.

Η νέα έκθεση αποκαλύπτει πως τα εισοδήματα των νοικοκυριών μπορούν να αλλάξουν, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μέχρι το 2026-27.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο βαθύ, αλλά επίσης πολύ μεγαλύτερη διάρκειας από την τρέχουσα συζήτηση για μια «χειμερινή κρίση».

Οι μεγάλες μειώσεις στα έσοδα προκαλούνται από ένα συνδυασμό αυξανόμενων ενεργειακών λογαριασμών και της ασθενούς παραγωγικότητας, και της αύξησης των κερδών τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Το ίδρυμα αναφέρει ότι ο/η νέα πρωθυπουργός είναι απαραίτητο να απαντήσει σε αυτή την προοπτική με δραστικές πολιτικές, διαφορετικά η κυβέρνηση «διακινδυνεύει να ηγείται κατά το αποκορύφωμα όχι μόνο των χειρότερων δύο ετών για τα εισοδήματα σε έναν αιώνα, αλλά και το πιο μακροπρόθεσμο αποκορύφωμα των δύο χαμένων δεκαετιών για τα βρετανικά νοικοκυριά».

Σημαντικά ευρήματα της έκθεσης

Αν και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές της ενέργειας, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει στο 13 % ακόμη και υπό σχετικά συντηρητικές προβλέψεις (δυνητικά φθάνοντας το 15 τοις εκατό για τους φτωχότερους). Αυτό θα μπορούσε να αφήσει τη μέση πραγματική αμοιβή το δεύτερο τρίμηνο του 2023 9 τοις εκατό χαμηλότερη από ό,τι δύο χρόνια νωρίτερα και να εξαλείψει κάθε αύξηση των μισθών από το 2003. Και ακόμη και με μια αναβάθμιση των παροχών 10 τοις…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr